Za  MAFIKESLOAN

Za  ANNEMŠPAN – ITA

Inštrukcije slovenščine

Inštrukcije slovenščine

Slovenščina je jezik, ki naj bi ga, vsaj v načelu, uporabljali v Sloveniji. Glede na zvrsti slovenskega jezika, ga delimo na socialne in funkcijske.

Socialne zvrsti slovenskega jezika se delijo na knjižni in neknjižni jezik. Knjižni jezik se naprej deli na knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik. Neknjižni jezik pa se deli pokrajinski pogovorni, narečja in interesne govorice (sleng, žargon in argo).

Funkcijske zvrsti slovenskega jezika pa se delijo na umetnostni jezik in neumetnostni jezik. Pod umetnostni jezik spadajo poezija, proza in dramatika, pod neumetnostni jezik pa spadajo praktičnosporazumevalni, publicistični in strokovni.

Spodaj navajam preglednice stavčnih členov, odvisnikov in priredij založbe Jutro (http://www.jutro.si/)

Kot primer publicističnega jezika navajam moj prispevek v časopisu Delu Novo polletje – nova priložnost, kasneje ga je v svojem učbeniku za slovenski jezik Na pragu besedila 2 povzela še založba Rokus Klett

Gradivo:

1 – Preglednica stavcnih clenov
2 – Preglednica odvisnikov
3 – Preglednica priredij

Novo polletje – nova priložnost

Na pragu besedila 2 na straneh 37 in 38 – Oblikovna stran besed – Zgrabite štorkljo za vrat

slovenia