Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – ITAL

Odgovori na najpogostejša vprašanja in članki

Kaj lahko pričakujete?

Inštrukcije splošnih šolskih predmetov za , vse  in gimnazije.

Kdo uči?

Domači učitelj® Andrej Remškar s.p. in zunanji sodelavci – profesorji in inštruktorji.

Kje učimo?

Na Pretnarjevi ulici 12 v Ljubljani in na naslovih zunanjih sodelavcev iz Ljubljane.

Kdaj učimo?

Vse dni v tednu, tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8 do 22 ure.

Kako učimo?

V načelu samo individualno.

Komu lahko pomagamo – splošni pogoji?

100 % uspeh garantiramo vsem, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • redno, ob dogovorjenem dnevu in uri, prihajajo na inštrukcije;
  • kadar dobijo domačo nalogo, naj jo napravijo in naslednjič prinesejo pokazat;
  • predvsem pa morajo imeti interes izboljšati svoje znanje, s tem pa tudi ocene.

Zakaj učimo?

Da se čimprej osamosvojijo, saj je naš moto star kitajski pregovor: