Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – ITAL

Inštrukcije fizike

Inštrukcije fizike so za inštruktorja fizike zelo enostavne. Za razumevanje fizike, ki jo učijo v osnovni ali srednjih šolah potrebujemo le logiko, poznavanje fizikalnih formul in zdravo kmečko pamet. Kakor pri večini predmetov tudi pri fiziki še posebej toplo priporočam, da si formule napišemo tudi na »plonk listek.« In se jih ob tem nehote naučimo.

Fizikalnih problemov se lotimo tako, da najprej skrbno preberemo nalogo, izpišemo podatke in jih, če niso že, zapišemo v osnovnih fizikalnih količinah. Nato poiščemo formulo, v kateri je iskani podatek, po potrebi iz formule izrazimo iskani podatek, vstavimo izpisane podatke in izračunamo rešitev. Pomembno tudi to, da odgovor na zastavljeno vprašanje napišemo v stavku, ki se začne z veliko začetnico, rešitvi pripišemo enote in stavek zaključimo s piko.

Pri inštrukcijah OŠ fizike nam zadoščajo Desetiške predpone, Fizikalni obrazci in konstante in Fizikalne količine in enote  – glej povezave spodaj.

Za samopomoč pomoč pri učenju SŠ fizike, pri kateri je nekaj več podatkov in formul pa je založba Ataja d.o.o. izdala 3 izvrstne knjige profesorja Dejana Zupana in sicer:

Rešene naloge iz fizike 1 – mehanika (http://www.ataja.si/srednja-sola/resene-naloge-iz-fizike/resene-naloge-iz-fizike-1)

Rešene naloge iz fizike 2 –  toplota, nihanje in valovanje (http://www.ataja.si/srednja-sola/resene-naloge-iz-fizike/resene-naloge-iz-fizike-2/) in

Rešene naloge iz fizike 3 – elektrika in magnetizem, atomika (http://www.ataja.si/srednja-sola/resene-naloge-iz-fizike/resene-naloge-iz-fizike-3/)

V vseh je, korak za korakom, razloženo kako se reši večina fizikalnih nalog oziroma problemov.

Inštrukcije fizike, tako osnovnošolske kakor tudi srednješolske, pa vam z veseljem nudim tudi domači učitelj Andrej.

Desetiške predpone
Fizikalni obrazci in konstante za OŠ
Fizikalne količine in enote – osnovne in nekatere izpeljane

Domači učitelj Andrej Remškar s.p.

101-atom