Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – ITAL

Inštrukcije matematike

Matematika ena temeljnih naravoslovnih znanosti, ker njene osnove izvirajo iz opazovanj. Proučuje lastnosti števil in prostora, pa tudi zelo abstraktne pojave. S pomočjo matematičnih formul lahko tudi opisujemo naravne zakone. Ker pa nam logika ni dana kar sama po sebi je zato morda tudi povpraševanje po inštrukcijah matematike absolutno največje v prvem letniku srednjih šol ali gimnazij, nekaj manjše pa v sedmem in osmem razredu osnovnih šol. Na podlagi inštrukcij matematike lahko sklepam, da jih v osnovnih šolah ne naučijo dovolj, da bi lahko sledili srednješolskemu programu, ali pa da bodoči dijaki, predvsem pa njihovi starši, pred vpisom na izbrano srednjo šolo precenijo svoje znanje.

Ko sem sam pred leti še hodil v šolo je bila tudi takrat matematika predmet, ki je mojim sošolcem povzročala največ težav. Meni se sicer nikoli ni zdela težka. Če pa česa slučajno nisem razumel, sem vprašal sošolca, ki je bil že takrat genij za matematiko in je sedaj profesor na fakulteti za matematiko. Temu se je nekoč reklo medvrstniško sodelovanje.

Prva možnost je, da se matematiko naučite sami. Dovolj je, da poslušate v šoli, da vprašate, če vam kaj ni jasno in da po svojih najboljših močeh naredite tudi domače naloge.

Druga možnost je, da posežete po strokovni literaturi.

Za inštrukcije OŠ matematike menim, da so najprimernejši učbeniki  Stičišče za 5., 6., 7., 8. in 9. razred založništva Jutro d.o.o. (http://www.jutro.si/katalog_2019.pdf). Način predstavitve matematičnih problemov je tako enostaven, da se vsak učenec, če le ima interes, vsega iz njih lahko nauči sam. Za spodbudo in pomoč se vedno lahko obrnete tudi name.

Za inštrukcije SŠ matematike pa izmed številnih zbirk za učenje in utrjevanje SŠ matematike najpogosteje uporabljam knjige založbe Ataja d.o.o. (http://www.ataja.si/domov). Prva je zbirka Alfa, v kateri je pri vsakem poglavju najprej kratek povzetek teorije, potem zgledi s podrobno opisanimi postopki reševanja skoraj vseh mogočih problemov, na koncu pa je še naloge s priloženimi rešitvami (http://www.ataja.si/srednja-sola/alfa/alfa-realna-stevila) in (http://www.ataja.si/srednja-sola/alfa/alfa-lineara-funkcija). Druga je zbirka Omega, v kateri je poleg kratkega povzetka teorije še veliko več tudi malo težjih nalog (http://www.ataja.si/srednja-sola/omega/omega-1-realna-stevila) in (http://www.ataja.si/srednja-sola/omega/omega-1-linearna-funkcija). Kot sem omenil že na začetku: največje težave z matematiko imajo dijaki prvega letnika, zato sem izpostavil samo knjige za prvi letnik. Založba Ataja d.o.o. ima poleg omenjenih knjig še vso potrebno literaturo za pomoč pri vsej srednješolski matematiki. Tudi pri SŠ matematiki se za spodbudo in pomoč vedno lahko obrnete name.

Najbolj enostavna pa je tretja možnost in sicer, da vašemu otroku najamete dobrega inštruktorja. Kar pomeni, da se še preden ga najamete prepričate, da je res dober – priporoči ga kakšen zaupanja vreden znanec. To bo sicer malo dražje kakor če bi mu kupili knjigo ali dve, ampak na ta način bo uspeh, prej ali slej, zagotovljen.

Domači učitelj Andrej Remškar s.p.

101-calculator-1