Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – ITAL

Inštrukcije slovenščine

Inštrukcije slovenščine so še kako potrebne, ker večina ljudi misli, da jo obvlada, v resnici je pa ne. Za zgled bi nam morali biti recimo poslanci državnega zbora, pa so večinoma daleč od tega. Po mojem mnenju bi jih morali, preden nastopijo mandat, poslati v šolo retorike.

Drug problem je pravopis, še posebej na kakšnih forumih. Leposlovni jezik kaže na vso njeno lepoto medtem ko se uradovalni, poslovni, politični in ponekod tudi strokovni jezik pogosto odsev neznanja, malomarnosti, snobizma in manipulacije pišočih, ki je daleč od naše materinščine.

Za začetek bom navedel nekaj osnovnih dejstev o slovenščini.

Glede na zvrsti slovenskega jezika, ga delimo na socialne in funkcijske.

Socialne zvrsti slovenskega jezika se delijo na knjižni in neknjižni jezik. Knjižni jezik se naprej deli na knjižni zborni in knjižni pogovorni jezik. Neknjižni jezik pa se deli pokrajinski pogovorni, narečja in interesne govorice (sleng, žargon in argo).

Funkcijske zvrsti slovenskega jezika pa se delijo na umetnostni jezik in neumetnostni jezik. Pod umetnostni jezik spadajo poezija, proza in dramatika, pod neumetnostni jezik pa spadajo praktičnosporazumevalni, publicistični in strokovni.

Naštel bom še nekaj poglavij, katere je potrebno obvladati:

  • glasovi slovenskega knjižnega jezika;
  • besedoslovje
  • besedotvorje
  • stavčni členi
  • vrste odvisnikov in priredij
  • besedne vrste
  • pravopis

Spodaj navajam preglednice stavčnih členov, odvisnikov in priredij založbe Jutro (http://www.jutro.si/).

1 – Preglednica stavcnih clenov
2 – Preglednica odvisnikov
3 – Preglednica priredij

Kot primer publicističnega jezika navajam moj prispevek v časopisu Delu Novo polletje – nova priložnost,

Novo polletje – nova priložnost

kasneje pa ga je v svojem učbeniku za slovenski jezik Na pragu besedila 2 povzela še založba Rokus Klett.

Na pragu besedila 2 na straneh 37 in 38 – Oblikovna stran besed – Zgrabite štorkljo za vrat

Domači učitelj Andrej Remškar s.p.

slovenia