Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – ITAL

Priprava na NPZ

Nacionalno preverjanje znanja ali krajše NPZ. To je ena prvih bolj ali manj stresnih situacij, s katero se srečajo osnovnošolci. Za učence, ki so redno sodelovali pri pouku, so NPZ samo zaključek nekega obdobja, za tiste, ki so se šele v devetem razredu zavedli, kaj jih čaka, pa je zgrabila panika. Ali pa tudi ne. Kakorkoli že, tudi za njih obstaja rešitev, celo instantna rešitev: zbirke nalog ob koncu devetletke za:

  • matematiko
  • fiziko
  • kemijo
  • biologijo
  • slovenščino
  • angleščino
  • nemščino
  • geografijo
  • zgodovino   in celo za
  • športno vzgojo

Najdete jo na spletni stran Državnega izpitnega centra (RIC) https://www.ric.si/preverjanje_znanja/splosne_informacije/. Od tam lahko prenesete NPZ-je preteklih let in jih ponudite svojim otrokom v reševanje.

Pri tem jim seveda lahko pomagava tudi domači učitelj Andrej in inštruktor Bojan.

101-certificate