Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – FRAN – ITAL

Priprava na zaključni izpit, poklicno ali splošno maturo

Inštrukcije za pripravo na zaključni izpit ali maturo so zelo enostaven projekt, saj se točno ve, kaj je treba znat. Zagotovo si vsakdo želi na čimbolj enostaven način pridobiti zahtevano znanje a ne ve kako. Pa veste, da obstaja knjiga, v kateri je na strnjen in razumljiv način zapisan povzetek srednješolskega znanja? To je Veliki srednješolski priročnik založbe Ataja (http://www.ataja.si/srednja-sola/veliki-srednjesolski-prirocnik/veliki-srednjesolski-prirocnik/).
Dokler ga nisem videl, si nisem mogel niti predstavljati, da je možno v eni sami knjigi tako prgledno in kvalitetno zbrati bistveno, a obenem ne samo faktografsko znanje. Všeč sta mi tako zasnova, kakor tudi podajanje vsebine, zato ga priporočim tudi vsem srednješolcem, ki pridejo k meni po pomoč.

Priročnik prinaša skrčen pregled snovi devetih srednješolskih predmetov, ki imajo največjo težo:

  • matematika
  • fizika
  • kemija
  • biologija
  • slovenščina
  • angleščina
  • nemščina
  • geografija
  • zgodovina

Razlaga je opremljena s primeri, jasnost in nazornost besedila pa povečuje slikovno gradivo. Knjiga je dobrodošel pripomoček dijakom pri ponavljanju učne snovi in pripravi na različna preverjanja znanja, še posebej pri pripravi na zaključni izpit ali maturo. Prav tako pa bo koristila vsem tistim, ki želijo obnoviti nekoč že usvojeno znanje. Za še bolj pregledno in nazorno razlago učne snovi pa je v pomoč tudi meni.

Domači učitelj Andrej Remškar s.p.