Za  MAFIKESLOAN

Za  ANNEMŠPAN – ITA

Inštrukcije kemije

Kemija je naravoslovna veda, ki proučuje sestavo snovi, njene lastnosti in za razliko od fizike tudi njene spremembe. Ločimo jo na anorgansko, v kateri obstaja omejeno število spojin in je dokaj logična in organsko, katera je v bistvu kemija ogljikovih spojin in tvori neomejeno število spojin.

Gradivo:

Kemija – Periodni sistem

Kemija za 8. razred OŠ – preglednice
Kemija za 9. razred OŠ – preglednice

Kemija za 1. letnik – preglednice
Kemija za 1. letnik – formule
Kemija za 2. letnik – preglednice
Kemija za 2. letnik – formule
Kemija za 3. letnik – preglednice
Kemija za 3. letnik – formule

Kemijsko računstvo – pomembnejše količine in enačbe
Princip izgradnje elektronske ovojnice
Založba Jutro – publikacije

101-flask