Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – ITAL

Inštrukcije kemije

Kemija je naravoslovna veda, ki proučuje sestavo snovi, njene lastnosti in za razliko od fizike tudi njene spremembe. Ločimo jo na anorgansko, v kateri obstaja omejeno število spojin in je dokaj logična in organsko, katera je v bistvu kemija ogljikovih spojin in tvori neomejeno število spojin.

Spodaj dodajam povezave z gradivom prof. Andreja Smrduja, avtorja osnovnošolskih in srednješolskih učbenikov in delovnih zvezkov. Vsi ti učbeniki in delovni zvezki izhajajo iz neposrednih izkušenj profesorja kemije. Za vsa gradiva lahko z gotovostjo trdim, da so napisana z željo, da bi bilo obojestranskega zadovoljstva učiteljev, učencev in dijakov čim več. Za inštrukcije kemije pa jih uporabljam tudi sam.

Gradivo:

Kemija – Periodni sistem

Kemija za 8. razred OŠ – preglednice
Kemija za 9. razred OŠ – preglednice

Kemija za 1. letnik – preglednice
Kemija za 1. letnik – formule
Kemija za 2. letnik – preglednice
Kemija za 2. letnik – formule
Kemija za 3. letnik – preglednice
Kemija za 3. letnik – formule

Kemijsko računstvo – pomembnejše količine in enačbe
Princip izgradnje elektronske ovojnice
Založba Jutro – publikacije

Domači učitelj Andrej Remškar s.p.

101-flask