Andrej za  MAFIKESLOAN

Bojan za  ANNEMŠPAN – PORT – ITAL

Inštrukcije angleščine

Odkar je angleščina neformalno postala mednarodni sporazumevalni jezik, je njeno znanje skoraj obvezno. Angleško zna govoriti že vsak otrok. Zakaj ne bi tudi vi?

Pri vsakem jeziku se je treba naučiti tako slovnico kot tudi besedni zaklad. Tega se najbolj enostavno naučite spotoma, ob poslušanju glasbe, gledanju televizije brez slovenskih podnapisov, branju knjig ali revij, napisanih v angleščini, pogovoru s tujci v angleščini …

Prepričan sem, da angleški avtorji učbenikov ali delovnih zvezkov ne vedo, na kaj morajo biti pozorni, saj oni pišejo za cel svet. Slovenski avtorji pa vedo za tipične napake, ki jih delajo Slovenci in jih na to v svojih učbenikih tudi opozorijo.

Pri inštrukcijah angleške slovnice si največkrat pomagam z gradivi prof. Dušice Kunaver (spletna knjigarna: www.kunaver.com ali e-pošta: dusica@kunaver.com). S pomočjo teh gradiv se angleško slovnico, na najbolj enostaven možen način, resnično lahko nauči vsak.

united-kingdom
l
mm

Za utrjevanje znanja angleščine pa svetujem knjige prof. Lilijane Štepic. Primerne so tudi za samostojno učenje, saj vsebujejo dobro razlago in zelo veliko vaj.

4
3
2
1

Zgornje so namenjene osnovnošolcem, spodnje pa srednješolcem in odraslim.

d
c
b
a

Na njeni spletni strani www.korekt-plus.si  lahko tudi vpogledate v večino teh knjig in jih tudi naročite.

Inštrukcije angleščine pa nudi tudi moj zunanji sodelavec Bojan Klopčič.

Več podatkov o njem pa najdete na desni strani te spletne strani.

Veliko uspeha vam želim.

Gradivo:
Irregular verbs – nepravilni glagoli
Irregular verbs to train – nepravilni glagoli za vajo
Pronouns – zaimki

Domači učitelj Andrej Remškar s.p.